2020 ett år av förändring. Vi välkomnar 2021 med all kraft och hoppas nya starka vindar!