Beskrivning

Hotel Malmköping anlitade Fason för att ta fram ett helhetstänk kring sitt varumärke. Tillsammans med styrelse och personal gjordes ett omfattande varumärkesjobb som lade grunden. Logoytyp, grafisk profil, formspråk och trycksaker skapades.

Hotellets vision var att varumärke inredning och omgivning skulle smälta ihop.

Vi jobbade med naturen som formspråk och var tongivande genomgående.

Projekt

Logotyp, grafisk profil och trycksaker.

Kund

Hotell Malmköping

Typ

Grafisk formgivning