Skip to main content

Har du koll på ditt varumärke? Ditt varumärke är det som speglar företaget utåt. Din logotyp och grafiska profil är företagets ansikte. Se till att företaget har en logotyp som är enkel och tydlig. Satsa på enkelhet och tydlighet och rama in företaget med en tydlig grafisk profil. Du kan alltid addera grafiska komponenter som ger ett starkt visuellt uttryck.