Har du koll på ditt varumärke? Ditt varumärke är det som speglar företaget utåt. Din logotyp och grafiska profil och hur du använder dina kanaler för att sprida varumärket och de budskap du vill nå ut med. genom att skruva till ditt varumärke kan du nå ut mer och öka företagets lönsamhet.

Bloggen här kommer spegla varumärken i just det perspektivet. Här kommer vi skriva om formgivning, varumärken, affärsutveckling och strategier.